08- زمان آزمون عملی

اعلام زمان آزمون عملی

کارآموزان نصب سیستم زمین حفاظتی  اجرای ارتینگ  که آزمون کتبی درتاریخ های    ۹۶/۸/۲۴ و ۹۶/۸/۲۱برگزار گردید و قبول شده ،آزمون عملی روزیک شنبه ۹۶/۱۰/۱۷ساعت ۸/۳۰صبح مرکز شماره ۵شهید مروتی به همراه کارت شناسایی ——————————————————————–   کارآموزان کارور PLCدرجه ۲ که آزمون کتبی ۹۶/۸/۲۹برگزار گردید و قبول شده ،آزمون عملی روز یک شنبه ۹۶/۱۰/۱۷ساعت ۸ صبح                      مرکز شهر ری  به همراه ...

توضیحات بیشتر »

تاریخ آزمون عملی رشته های تاسیسات و PLC

آزمون عملی تاسیسات  مورخه 29 / 4 / 93 مربوط به قبول شدگان آزمون کتبی 26 / 2 / 93 در کارگاه تاسیسات مرکز شهید سهی ساعت 8/30 صبح به همراه کارت شناسایی معتبر آزمون عملی تاسیسات مورخه 30 / 4 / 93 مربوط به قبول شدگان آزمون کتبی 6 / 4 / 93 در کارگاه تاسیسات مرکز شهید سهی ...

توضیحات بیشتر »