بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۳

اولین جلسه دوره جدید Arc GIS

اولین جلسه دوره جدید Arc GIS

ویژه برادران

 روز سه شنبه ۱۹ / ۱ / ۹۳ ساعت 8

  اطلاعات دوره

  شروع دوره : ۱۹ / ۱ / ۹۳                             پایان دوره : ۱۶ / ۲ / ۹۳

  روزهای برگزاری : یکشنبه  و سه شنبه                ساعت ۸ الی ۱۲

اطلاعات بیشتر آزمون در سایت کارگاه GIS.CAD

faragis.ir

———————————————————————————————–

اولین جلسه دوره جدید Auto CAD

اولین جلسه دوره جدید Auto CAD

ویژه برادران

 روز دوشنبه 18 / 1 / 93  ساعت ۱۰

 اطلاعات دوره

 شروع دوره : 18 / 1 / 93                             پایان دوره : 12 / 3 / 93

 روزهای برگزاری : شنبه – دوشنبه – چهارشنبه                ساعت ۸ الی ۱۲

اطلاعات بیشتر آزمون در سایت کارگاه GIS.CAD

faragis.ir

———————————————————————————————–

تبریک سال جدید

هر روزتان نوروز                نوروزتان پیروز