بایگانی ماهانه: سپتامبر 2014

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید GIS 21 و GIS 22

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

اولین جلسه دوره ویژه برادران  روز سه شنبه 1 / 7 / 93  ساعت 9

اولین جلسه دوره ویژه خواهران  روز سه شنبه 1 / 7 / 93  ساعت 14 

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-