بایگانی ماهانه: مارس 2015

قابل توجه متقاضیان دوره PLC

به اطلاع افراد شرکت کننده در آزمون ورودی و مصاحبه دوره PLC می رساند به افراد قبول شده از طریق تلفن اطلاع رسانی انجام شده است و این افراد می توانند از تاریخ 16 / 1 / 94 درکلاس PLC شرکت نمایند و بقیه افراد می توانند اوایل سال 94 ازطریق همین سایت برای دوره های بعدی PLC نسبت به پیش ثبت نام اقدام نمایند.

——————————————————————