بایگانی ماهانه: تیر ۱۳۹۵

شروع دوره نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت

  اولین جلسه دوره آموزش

نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت در تابلوهای الکتریکی

روزدوشنبه مورخه ۱۱/ ۵ /۹۵ ساعت۸/۳۰صبح

در کارگاه برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره ۲ شهید سهی

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی دوره جدید Auto CAD

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Auto CAD ( مقدماتی )

آزمون ورودی روز دوشنبه  ۲۸ / ۴ / ۹۵ ساعت ۱۴

مشاهده اطلاعات آزمون ورودی از اینجا

——————————————————————————————————————————

جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW

  اولین جلسه دوره آموزش

جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW

روز یک شنبه مورخه ۲۷/ ۴ / ۹۵  ساعت۸/۳۰صبح

در کارگاه جوشکاری برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی

———————————————————————————————————————————-

شروع دوره نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت

  اولین جلسه دوره آموزش

نصب خازن های اصلاح ضریب قدرت در تابلوهای الکتریکی

روز سه شنبه مورخه ۸/ ۴ / ۹۵  ساعت۸/۳۰صبح

در کارگاه برق مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

آزمون ورودی روز سه شنبه  ۸ / ۴ / ۹۵ ساعت  ۱۴

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

 ——————————————————————————————————————————

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

آزمون ورودی روز یکشنبه  ۶ / ۴ / ۹۵ ساعت  ۹ صبح

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

 ——————————————————————————————————————————