بایگانی ماهانه: فوریه 2017

اعلام زمان آزمون ورودی دوره های مرکز شماره ۲ شروع دوره ۹۶/۱/۱۵

۱-آموزش توانایی نصب و تعمیر پکیج دیواری روز یک شنبه ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۹صبح آزمون ورودی            ۲-آموزش طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال روز یک شنبه ۹۵/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰ صبح مصاحبه                  ۳-آموزش تعمیرکارموتور های بنزینی روز شنبه ۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۹ صبح مصاحبه