بایگانی ماهانه: ژانویه 2018

مصاحبه دوره آموزش بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

مصاحبه دوره آموزش   بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی   روز  سه شنبه   ۹۶/۱۰/۱۹ ساعت ۹ صبح                                    شرایط دوره    :داشتن  مدرک تحصیلی  فوق دیپلم فنی  -گذراندن دوره جوشکاری  برق

آدرس : میدان بهمن- اول اتوبان بعثت نرسیده به چیت سازی مرکز شماره ۲ شهید سهی

تلفن تماس ۵۵۴۶۵۱۴۲-۰۲۱(ظرفیت دوره محدود میباشد)

اعلام زمان آزمون عملی

کارآموزان نصب سیستم زمین حفاظتی  اجرای ارتینگ  که آزمون کتبی درتاریخ های    ۹۶/۸/۲۴ و ۹۶/۸/۲۱برگزار گردید و قبول شده ،آزمون عملی روزیک شنبه ۹۶/۱۰/۱۷ساعت ۸/۳۰صبح مرکز شماره ۵شهید مروتی به همراه کارت شناسایی

——————————————————————–

 

کارآموزان کارور PLCدرجه ۲ که آزمون کتبی ۹۶/۸/۲۹برگزار گردید و قبول شده ،آزمون عملی روز یک شنبه ۹۶/۱۰/۱۷ساعت ۸ صبح                      مرکز شهر ری  به همراه کارت شناسایی              آ درس -شهر ری -خیابان رجایی جنوب (سه راه ترانسفور )خیابان انبار نفت

——————————————————————–

 

کارآموزان کارور راه اندازی  mini plc logoکه آزمون کتبی ۹۶/۸/۳۰برگزار گردید و قبول شده ،آزمون عملی روز یک شنبه ۹۶/۱۰/۱۷ساعت ۸ صبح    مرکز شهر ری  به همراه  کارت  شناسایی    ا درس -شهر ری -خیابان رجایی جنوب (سه راه ترانسفور )خیابان انبار نفت

——————————————————————–