بایگانی ماهانه: سپتامبر 2019

اطلاعات آزمون ورودی دوره های GIS

قابل توجه متقاضیان شرکت در

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

دوره خواهران روز شنبه  ۶ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

 

دوره برادران روز یکشنبه  ۷ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره های ENVI

قابل توجه متقاضیان شرکت در

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

دوره برادران روز سه شنبه  ۲ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

 

دوره خواهران روز چهارشنبه  ۳ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

——————————————————————–

شروع دوره LOGO

شروع دوره LOGO

سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸ ساعت ۸ صبح

در کارگاه PLC

واقع در

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی ( شماره ۲ ) تهران

———————————