مصاحبه دوره جدید طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال

به اطلاع برادران علاقمند به حضور در دوره طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال  میرساند مصاحبه روز شنبه 6 / 10 / 93 ساعت 10 صبح در مرکز شماره 2 شهید سهی برگزار خواهد شد .

———————————————————————————————————-

اطلاعیه شروع دوره CAD 19

اولین جلسه دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Auto CAD

ویژه برادران

 روز سه شنبه  25 / 9 / 93  ساعت  9

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اطلاعیه شروع دوره GIS 24

اولین جلسه دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

ویژه برادران

 روز شنبه  15 / 9 / 93  ساعت 14

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اطلاعیه دوره جدید آموزش نرم افزار Arc GIS

کارگاه GIS.CAD مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی برگزار می کند

دوره آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

با ظرفیت محدود

مدت دوره 50 ساعت

شروع دوره : 15 / 9 / 93        پایان دوره 30 / 10 / 93

روزهای برگزاری : شنبه  و سه شنبه

شیفت عصر – ساعت 30 : 13 الی 17

لینک پیش ثبت نام در دوره رایگان آموزش مقدماتی نرم افزار Arc GIS

———————————————————————————————————————————-

————————————————————————————–

اطلاعیه شروع پیش ثبت نام در دوره طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال

کارگاه الکترونیک برگزار می کند

دوره آموزشی رایگان

طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال

محتوای دوره : اصول و مبانی الکترونیک ، آشنایی با انواع قطعات الکترونیکی ، تحلیل مدارات الکترونیکی ، توانایی کار با دستگاه های آزمایشگاهی الکترونیکی ، مبانی دیجیتال ، آشنایی با انواع گیت ها و مدارات منطقی نظیر شمارنده ها ، طراحی و تحلیل مدارات دیجیتال

کد استاندارد دوره : 3 / 1 / 90 / 32-0   مدت آموزش 500 ساعت

شروع دوره :  8 / 10 / 93                     پایان دوره : 1 / 3 / 94

روزهای شنبه الی چهارشنبه                            ساعت 8 الی 12

   پیش ثبت نام در دوره ” طراح و تحلیل گر مدارات دیجیتال “

——————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی و شروع دوره تاسیسات

به اطلاع کلیه برادران علاقمند به حضور در دوره تاسیسات میرساند

آزمون ورودی روز یکشنبه 23 / 9 / 93 ساعت 9 صبح

درمرکز شماره 2 شهید سهی برگزار خواهد شد

اطلاعات دوره

شروع دوره :29 / 9 / 93       پایان دوره: 28 / 4 / 94

شیفت صبح:  7/30   الی 12/30

منابع آزمون ورودی :اطلاعات عمومی و اطلاعات فنی تاسیسات  هوش و ریاضیات چهار عمل اصلی و تناسب

———————————————————————————————————————————-

اطلاعیه شروع دوره GIS 23

اولین جلسه دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

ویژه برادران

 روز یکشنبه  18 / 8 / 93  ساعت 9 صبح

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی دوره PLC

به اطلاع کلیه برادران علاقمند به حضور در دوره کارور PLC درجه ۲ می رساند

مصاحبه و آزمون ورودی شیفت صبح و عصر

روز شنبه 26 / 7 / 93  ساعت 10 صبح

در مرکز شماره ۲ شهید سهی برگزار خواهد شد .

اطلاعات دوره ها

شروع دوره: 3 / 8 / 93   پایان دوره : 24 / 10 /93

شیفت صبح :  ۳۰ : ۷  الی ۳۰ : ۱۲

 شیفت عصر : ۳۰ : ۱۳ الی ۱۷:۳۰ 

راهنمای آزمون ورودی PLC

موقعیت مرکز بر روی نقشه

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی دوره CAD 18

قابل توجه افراد متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Auto CAD

( ویژه برادران )

آزمون ورودی

روز چهارشنبه 16 / 7 / ۹۳ ساعت 9 صبح

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید مبانی الکترونیک و اتومکانیک درجه 2

دوره های جدید آموزش رایگان الکترونیک و اتومکانیک

اولین جلسه دوره  الکترونیک  روز چهار شنبه 16 / 7 / 93 ساعت 14

اولین جلسه دوره  اتومکانیک  روز  شنبه 19 / 7 / 93  ساعت 9 

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید GIS 21 و GIS 22

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

اولین جلسه دوره ویژه برادران  روز سه شنبه 1 / 7 / 93  ساعت 9

اولین جلسه دوره ویژه خواهران  روز سه شنبه 1 / 7 / 93  ساعت 14 

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-