اطلاعات آزمون ورودی دوره های GIS

قابل توجه متقاضیان شرکت در

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

دوره برادران روز سه شنبه  ۱ بهمن ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

 

دوره خواهران روز چهارشنبه  ۲ بهمن ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

——————————————————————–

اطلاعات دوره جدید جوش آرگون

قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره

جوش آرگون

تاریخ مصاحبه ورودی

روز یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸

ساعت ۹ الی ۱۱ صبح

در کارگاه جوشکاری

ظرفیت دوره محدود می باشد

توجه : داشتن گواهینامه پیش نیاز الزامی است

آدرس مکان برگزاری :
تهران – میدان بهمن – ابتدای خ بعثت
مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی ( شماره ۲ ) تهران
کارگاه جوشکاری

نقشه دسترسی به مکان برگزاری دوره

——————————————————————

اطلاعات آزمون ورودی دوره های GIS

قابل توجه متقاضیان شرکت در

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

دوره خواهران روز شنبه  ۶ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

 

دوره برادران روز یکشنبه  ۷ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره های ENVI

قابل توجه متقاضیان شرکت در

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

دوره برادران روز سه شنبه  ۲ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

 

دوره خواهران روز چهارشنبه  ۳ مهر ۹۸ ساعت  ۱۰ صبح

( مشاهده اطلاعات بیشتر از اینجا )

——————————————————————–

شروع دوره LOGO

شروع دوره LOGO

سه شنبه ۱۲ شهریور ۹۸ ساعت ۸ صبح

در کارگاه PLC

واقع در

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید سهی ( شماره ۲ ) تهران

———————————

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز شنبه  ۱۳ / ۵ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره 

روز شنبه  ۱۲ / ۵ / ۹۸ ساعت  ۹

مشاهده اطلاعات بیشتر آزمون ورودی از اینجا

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره ENVI برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز چهارشنبه  ۱۱ / ۲ / ۹۸ ساعت  ۹

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره ENVI خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ENVI

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز سه شنبه  ۱۰ / ۲ / ۹۸ ساعت  ۹

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS برادران

قابل توجه برادران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره 

روز یکشنبه  ۲۵ / ۱ / ۹۸ ساعت  ۹

——————————————————————–

اطلاعات آزمون ورودی دوره GIS خواهران

قابل توجه خواهران متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار ArcGIS

همراه با ارائه مدرک سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

آزمون ورودی دوره

روز شنبه  ۲۴ / ۱ / ۹۸ ساعت  ۹

——————————————————————–