آخرین مطالب

شروع جدید کلاسهای کارور PLC

قابل توجه کارآموزان دوره جدید PLC که در تاریخ ۲۶ / ۷ / ۹۳ مصاحبه قبول شده اند

شروع کلاسهای PLC

گروه روزهای زوج دوشنبه تاریخ ۵ / ۸/ ۹۳

گروه روزهای فرد  سه شنبه تاریخ ۶ / ۸ / ۹۳

اطلاعات آزمون ورودی دوره PLC

به اطلاع کلیه برادران علاقمند به حضور در دوره کارور PLC درجه ۲ می رساند

مصاحبه و آزمون ورودی شیفت صبح و عصر

روز شنبه ۲۶ / ۷ / ۹۳  ساعت ۱۰ صبح

در مرکز شماره ۲ شهید سهی برگزار خواهد شد .

اطلاعات دوره ها

شروع دوره: ۳ / ۸ / ۹۳   پایان دوره : ۲۴ / ۱۰ /۹۳

شیفت صبح :  ۳۰ : ۷  الی ۳۰ : ۱۲

 شیفت عصر : ۳۰ : ۱۳ الی ۱۷:۳۰ 

راهنمای آزمون ورودی PLC

موقعیت مرکز بر روی نقشه

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات آزمون ورودی دوره CAD 18

قابل توجه افراد متقاضی شرکت در

دوره جدید آموزش رایگان نرم افزار Auto CAD

( ویژه برادران )

آزمون ورودی

روز چهارشنبه ۱۶ / ۷ / ۹۳ ساعت ۹ صبح

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید مبانی الکترونیک و اتومکانیک درجه ۲

دوره های جدید آموزش رایگان الکترونیک و اتومکانیک

اولین جلسه دوره  الکترونیک  روز چهار شنبه ۱۶ / ۷ / ۹۳ ساعت ۱۴

اولین جلسه دوره  اتومکانیک  روز  شنبه ۱۹ / ۷ / ۹۳  ساعت ۹ 

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید جوشکاری گاز آرگون و بازرس فنی جوش

دوره های جدید آموزش رایگان جوشکاری و بازرسی جوش

اولین جلسه دوره جوش گازآرگون روز  شنبه ۱۲ / ۷ / ۹۳  ساعت ۹

اولین جلسه دوره  بازرس فنی جوش روز  شنبه ۱۲/ ۷ / ۹۳  ساعت ۱۴ 

———————————————————————————————————————————-

اطلاعات اولین جلسه دوره های جدید GIS 21 و GIS 22

دوره های جدید آموزش رایگان نرم افزار Arc GIS

اولین جلسه دوره ویژه برادران  روز سه شنبه ۱ / ۷ / ۹۳  ساعت ۹

اولین جلسه دوره ویژه خواهران  روز سه شنبه ۱ / ۷ / ۹۳  ساعت ۱۴ 

اطلاعات بیشتر در سایت کارگاه GIS.CAD

faraGIS.ir

———————————————————————————————————————————-

اسامی پذیرفتگان دوره طراح و تحلیلگر مدارات دیجیتال -مرداد ۹۳

ردیف نام ونام خوانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف   نام ونام خانوادگی
۱ محمد رضا رجب زاده ۹ بهروز صادقیان ۱۷ علیرضا حسینی
۲ اصغر جمالی ۱۰ غلامرضا رادمان ۱۸ حسن صادقی
۳ سجاد خانیان  ۱۱ حمید منصوری ۱۹ مبشری
۴ علیرضا رستگار پویا  ۱۲ حمید رضا رست ۲۰ محمد امین سلیمانی
۵ مهرداد خسروآبادی ۱۳ محمد کلانی ۲۱ رامین معصومی
۶ مصطفی مرادی ۱۴ سعید فخرالدین ۲۲ پیمان تنها
۷ مهدی طالبی ۱۵ قاسم باقری ۲۳ مرتضی شریفی
۸ آرین زکیانی ۱۶ احمد زمانی

  تاریخ شروع دوره شنبه ۰۱ / ۰۶ /۹۳ ساعت ۸ صبح  کارگاه الکترونیک مراجعه نمائید

———————————————————————————————————————————-